Home


SANKTA ANNA


KATOLSKA FÖRSAMLING I NYKÖPING

Välkommen


Alla är välkomna till våra gudstjänster.


Kyrkan öppnas en timme före varje gudstjänst för enskild bön.


Bikt, välsignelse av ägodelar eller visning av kyrkan för grupper kan ske efter överenskommelse med kyrkoherden.

Aktuellt

Hemsidan

 

Vi håller fortfarande på att utveckla vår hemsida.

Skicka gärna in tips på sidans utformning med hjälp av kappen nedan.

BESÖK OSSAddress:

Nytorget 5

611 38 Nyköping
KONTAKTEmail:

nykoping@katolskakyrkan.se


Telefon:

+46 155 28 65 65

+46 702 37 35 50


Sankta Anna


Katolska församlingEn del av Stockholms Katolska Stift

och den Romersk-katolska kyrkan.

Copyright © All Rights Reserved