Hem

Välkommen

Alla är välkomna till våra gudstjänster.


Kyrkan öppnas en timme före varje gudstjänst för enskild bön.


Bikt, välsignelse av ägodelar eller visning av kyrkan för grupper kan ske efter överenskommelse med kyrkoherden.

Aktuellt


Endast söndagsmässa under augusti!


Under augusti månad utgår gudstjänsterna på vardagar samt lördagar vilket innebär att mässa firas ENDAST på söndagar kl 9 (på polska) samt 11 (på svenska).