Hem

Välkommen

Alla är välkomna till våra gudstjänster.


Kyrkan öppnas en timme före varje gudstjänst för enskild bön.


Bikt, välsignelse av ägodelar eller visning av kyrkan för grupper kan ske efter överenskommelse med kyrkoherden.

Aktuellt

OBS!!!


Vecka 23 samt 24 (5-18 juni) är det endast söndagsmässa kl 9 och 11.

Inga mässor övriga veckodagar.


Detsamma gäller hela augusti - endast mässa på söndagar.

Kl 9 på polska samt kl 11 på svenska - inga mässor övriga veckodagar.