Undervisning

Vår trosundervisning

Första kommunionen


Undervisning kl 10:00 andra och fjärde söndagen i månaden.


Konfirmander


Undervisning kl 10:00 första och tredje söndagen i månaden.