Församlingen

Församlingens historia

Församlingen är ung och blev självständig år 1975. Mellan 1975-1978 var vi en annexförsamling till Domkyrkoförsamlingen. När församlingen bildades fick vi den heliga Anna som skyddspatron. Den heliga Anna har sedan urminnes tider haft en särskild ställning och vördad i Nyköping. Om det påminner en gata: S:t Annegatan och S:t Anne Qvarn. Kvarnbyggnaden, som fortfarande finns kvar, har en kopia av den ursprungliga helgonbilden kvar över dörren. Bilden kan man se i museet på Nyköpingshus, även om senare tiders forskning fastställt att bilden troligtvis föreställer Maria Magdalena.


De första mässorna firades på olika platser, bl a i Nicolaikyrkan, därefter i en källarlokal på Ringvägen. 1972 kom paulinfäderna till Nyköping och två villor, Stockholmsvägen 12 och Runebergsgatan 1 inköptes. I den ena inreddes det första egna kapellet. Eftersom planerna på att bygga ut på de tomterna var omöjliga, såldes senare fastigheterna och församlingens gudstjänster hölls i Franciskuskapellet. 1988 byggdes så kyrkan och prästbostaden och vår församling fick äntligen ett eget hem. 


Altarskivan är historisk då den härstammar från franciskanernas konvent som byggdes i Nyköping år 1280 och grävdes upp 1960 när dåvarande flickskolan på Östra Trädgårdsgatan skulle byggas ut. 


Tillresande präster, pauliner, salesianer och stiftspräst


När antalet katoliker i Nyköpingstrakten började växa efter andra världskriget, kom präster från Stockholm för att fira den heliga mässan i Nyköping. Först sporadiskt, senare mer regelbundet. Innan dess fanns närmaste kyrka söderut i Norrköping och norrut den dåvarande församlingskyrkan St Erik i Stockholm.


Kyrkoherdar i Sankta Anna:


1975-01-01 - 1978-06-30 pater Gordian Slabon OSPPE

1978-07-01 - 1981-08-14 pater Boleslaw Witwicki OSPPE

1981-08-15 - 1986-12-31 pater Jan Emmers SDB

1987-01-01 - 2009-09-30 pater Jan Buczkowski SDB

2009-10-01 -                   fader Zbigniew Golebiewski

Kyrkan firar 30 år

30-års jubileum!

 

I december 2018 firade vår kyrkobyggnad samt vår församling 30 år.

Detta uppmärksammades med en tacksägelsemässa celebrerad av vår biskop och kardinal Anders Arborelius.